2019/02/03 Aachen, Bewerbertage zum Studium an der Akademie für Handwerksdesign

Bewerbertage der Akademie für Handwerksdesign Aachen

Vollzeitstudium „Two in One“

Bewerbertag:
03.02.2019

Anmeldung unter:
Gut Rosenberg – Akademie für Handwerksdesign
Horbacher Str. 319
52072 Aachen

www.gut-rosenberg.de